خدمات تحلیلی سایت

خدمات تحلیلی سایت برای ارگانها، سازمانها و دانشجویان عزیز

عصر امروز، عصر اطلاعات است و دنیای اطلاعات سرشار از داده هایی است که اطراف ما را آکنده ساخته و سوالات پیش روی ما بدون تحلیل این اطلاعات ممکن نیست. پیچیدگی های جامعه امروز و تخصصی شدن امور، اهمیت تحلیل آماری و روشهای پیشرفته آن را صد چندان ساخته است. دنیای اقتصاد، حسابداری، مدیریت نوین و رفتارهای اجتماعی و پزشکی بدون بررسی های دقیق دیگر قابل شناسایی نیستند. رسیدن به اهداف و سوالات و پاسخ به فرضیات علمی نیازمند روشهای علمی آماری است که شاید کمتر کسی نیاز آنها را درک نکند.

روشهای تحقیق:

روش تحقیق، شامل گامهایی است که محاسبات در آن نقش بسزایی دارد. از تعیین هدف تا رسیدن به پاسخ باید برنامه ریزی شده و تعیین شده باشد. اینکه چه می خواهیم بدانیم، از کجا باید بدانیم، چطور و با چه روشی و ارتباط نهایی چیست؟ برای تمامی این مراحل مشاوره علمی یک امر منطقی و عقلانی است تا ناچار به متحمل شدن وقت و هزینه مجدد برای یک روش اشتباه نگردیم.

خدمات تحلیلی:

۱-نظرسنجی و تحقیق میدانی.

۲-اقتصاد سنجی و تحلیل های حسابداری با استفاده از نرم افزار eviews

3-تحلیل معادلات ساختاری و پرسشنامه ای و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار LISREL و spss Amos

4-تحلیل های رگرسیونی(ساده، چندگانه و لجستیک و پروبیت) و چند متغیره و تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار spss

5-تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه ها و تحلیل و تحقیق و ارائه گزارش تحلیل و مشاوره، اجرا و نظارت پژوهش

۶-تهیه و تنظیم گزارش آماری همراه رسم جداول و نمودارهای مورد نیاز و راهنمایی محققان و پژوهشگران با ابزار و امکانات آماری به جهت ارتقا سطح طرح های تحقیقاتی و پروژه ها و پایان نامه ها

۷-انجام انواع آزمونهای آماری:تحلیل همبستگی(ضریب همبستگی پیرسون- ضریب همبستگی اسپیرمن و کندال)- آزمون نرمال بودن داده ها و نرمال سازی آنها – آزمون استقلال و همگونی متغیرها – آزمون فرض مقایسه میانگین (یک جامعه ، دو جامعه ، مقایسه زوجی) – آزمون های ناپارامتریک( آزمون من ویتنی ، ویلکاکسون ، کروسکال والیس ، فریدمن ، کواد  و کای دو – آزمون های تعقیبی شفه و LSD – تحلیل خوشه ای و تحلیل واریانس )

۸-تحلیل سلسله مراتبی AHP و ANP

خدمات تحلیل با روشهای آماری متفاوت

انواع آمار توصیفی: میانگین و انحراف معیار و جداول فراوانی و نیز انواع
نمودار

آزمون پایایی (الفای کرونباخ)

آزمون های همبستگی

آزمون های تفاوتی F  و t

آزمون های ناپارامتریک

انواع رگرسیون : خطی، لجستیک، ترتیبی و برآورد منحنی , پروبیت

تحلیل تشخیصی/ تمییزی

AHP, DEA,DEE

تحلیل کلاستر

تحلیل مسیر

تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی

مدل یابی معادلات ساختاری

مدلهای پیش بینی و سری زمانی

ARCH,GARCH,EGARCH,CGARCH,DGARCH

جهت ارتباط با شماره ۰۹۱۵۲۲۸۰۷۵۰ تماس بگیرید.

مطالب آماری بیشتر را از اینجا ببینید.

یک دیدگاه در “خدمات تحلیلی سایت

  1. با سلام پروژه ای برای تدوین گایدلاین بعنوان پایان نامه دکتر انجام شده است بعد از یک مرور سیستماتیک نتایج و پیشنهاد ها با فاز دلفی و پانل خبرگان استخراج شده ولی خیلی منطبق با اصول آماری نبوده است آیا امکان دارد که بشود آنرا سر و سامان داد و بطور واضح از آنالیز های تصمیم گیری چند معیاره استفاده کرد یا نه زیر تکرار فرآیند امکانپذیر نیست و باید از همین نتایج موجود کار را سرو سامان داد .یک یا دو هفته هم بیشتر وقت ندارم
    با سپاس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *