آموزش روش آنتروپی شانون

آموزش روش آنتروپی شانون:

روش آنتروپی از جمله روش هایی است که مبتنی بر وجود اطلاعات در جدول تصمیم گیری می باشد. بنابراین برای حل یک مساله به روش آنتروپی باید جدول تصمیم گیری را تشکیل دهیم. برای آموزش روش آنتروپی شانون در ادامه ابتدا مراحل روش آنتروپی توضیح داده می شود و در گام بعد با ارائه یک مثال بصورت کاملا کاربردی به آموزش روش آنتروپی پرداخته می شود.

مراحل روش آنتروپی:

مرحله۱) تشکیل جدول تصمیم گیری:

اولین مرحله از مراحل روش آنتروپی تشکیل جدول تصمیم گیری می باشد. بنابراین برای محاسبه وزن شاخص­ها با استفاده از روش آنتروپی ابتدا باید جدول تصمیم گیری مساله را تشکیل داد. زیرا همنطور که بیان شد جدول تصمیم گیری به عنوان ورودی روش آنتروپی در نظر گرفته می شود. ماتر یس تصمیم گیری مساله را به صورت زیر نشان می دهند.

مرحله۲) نرمالسازی جدول تصمیم گیری:

مرحله دوم از مراحل روش آنتروپی نرمالسازی یا بی مقیاس کردن جدول تصمیم گیری می باشد. برای نرمالسازی از روش نرمالسازی ساده یعنی همان روش میانگین حسابی استفاده می شود. رابطه نرمالسازی ساده به صورت زیر می باشد.

مرحله۳) محاسبه آنتروپی هر شاخص:

در این مرحله باید آنتروپی هر یک از شاخص ها را با استفاده از رابطه زیر محاسبه نمود.

نکته: مقدار K باعث می شود که مقدار آنتروپی هر شاخص بین صفر و یک باقی بماند.

مرحله ۴) محاسبه فاصله هر شاخص از آنتروپی آن(dj):

در این مرحله  باید فاصله هر یک از شاخص ها را از مقدار آنتروپی آن که در مرحله قبل محاسبه شد بدست آوریم. برای این کار از رابطه زیر استفاده می شود.

مرحله۵) محاسبه وزن هر شاخص

در این مرحله وزن هر شاخص را با استفاده از رابطه زیر محاسبه می کنیم.

نکته: از آنجایی که اعتبار وزن بدست آمده از روش آنتروپی به اعتبار داده ها بستگی دارد. بنابراین برای افزایش اعتبار وزن ها می توان این روش را با یکی از روش های دیگر ترکیب نمود.

مثال) اجرای یک پروژه سد سازی به وزارتخانه “الف” واگذار شده است. این پروژه می ­تواند توسط پرسنل اجرایی موجود در وزارتخانه(گزینه A1)، پیمانکار داخلی(گزینه A2)، یا پیمانکار خارجی(گزینه A3) انجام گیرد. وزارتخانه به دنبال انتخاب بهترین پیمانکار(گزینه) می­ باشد تا پروژه سدسازی را به آن واگذار نماید.

برای ارزیابی پیمانکاران از ۵ شاخص “سختی کار”، “ظرفیت”، “وجهه ملی”، “استحکام” و “هزینه” استفاده شده است. با استفاده از روش آنتروپی وزن هر یک از شاخص ها را محاسبه کنید.

مرحله۱) تشکیل جدول تصمیم گیریهمانطور که بیان شد اولین مرحله از مراحل روش آنتروپی تشکیل جدول تصمیم گیری می باشد. با استفاده از پرسشنامه داده های مربوط به جدول تصمیم گیری به صورت زیر بدست آمد.

مرحله۲) نرمالسازی جدول تصمیم گیری: با استفاده از رابطه بیان شده به نرمالسازی جدول تصمیم گیری مساله می پردازیم.

مرحله۳) محاسبه آنتروپی هر شاخص: در این مرحله آنتروپی هر یک از شاخص ها را با استفاده از رابطه ارائه شده محاسبه می کنیم. جدول زیر مقدار آنتروپی هر شاخص را در هر گزینه ارائه می کند.

نکته: برای محاسبه آنتروپی هر شاخص باید آنتروپی هر شاخص را برای همه گزینه ها که در جدول بالا ارائه شده است با هم جمع کرد(مقادیر جدول بالا را به صورت ستونی جمع کرد).

با محاسبه آنتروپی هر شاخص می توان با اسفتاده از روابط ارائه شده به محاسبه درجه انحراف هر شاخص، وزن هر شاخص و رتبه هر شاخص پرداخت(مراحل ۴ به بعد). جدول زیر نتایج حاصل از این محاسبات را ارائه می کند.

فیلم آموزش AHP را از اینجا می توانید مشاهده کنید.

نوشته شده از سایت stat

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *