داده های بورس اوراق بهادار در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰

داده های بورس اوراق بهادار

داده های بورس اوراق بهادار تهران

اکثر ارائه کنندگان داده برای کسب سود بیشتر، متغیرها را به صورت جداگانه و برای شرکتهای بهم ریخته بفروش می رسانند. که این کار ضرر مالی و هزینه زمانی زیادی بر عهده پژوهشگر خواهد گذاشت. مزیت داده های ما برای داده‌های بورس اوراق بهادار تهران، یکدست بودن تمام متغیرها، برای کل شرکت ها در سالهای متوالی می باشد و شما نیازی به صرف زمان زیاد برای مرتب سازی داده متغیرهای متعدد و شرکتهای بهم ریخته ندارید.

داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۹۴ الی ٬۱۴۰۰ در قالب فایل اکسل٬ مناسب برای انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی رشته های حسابداری٬ مدیریت مالی و اقتصاد. فعالیت مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار و ثبت صورتهای مالی انتهای دوره آنها باعث ایجاد داده می شود. داده ها بعد از خلاصه سازی و پردازش قابلیت تبدیل به اطلاعات را دارند. ولی این فرآیندی زمان بر و مشمول هزینه می باشد.

پژوهشگران، دانشجویان و اساتید محترم میتوانند با استفاده از داده های بورس، پژوهش و تحقیق خود را با صرف انرژی و هزینه کمتر انجام دهند. داده‌های بورس اوراق بهادار تهران به صورت خام از سایتهای مرتبط با سازمان بورس قابل واکشی می باشد. اما جمع بندی این داده ها در یک فایل پروژه ای زمان بر می باشد. داده های داخل فایل ارائه شده به نسبت و شاخص های تیپ مالی تبدیل شده و به راحتی در دسترس شما می باشد و بعد از انتخاب متغیرهای تحقیق میتوانید آنها را مستقیما وارد نرم افزار های تحلیلی و آماری کرده و نتایج را به دست بیاورید.

نمونه فایل داده های شرکت های بورس اوراق بهادار را به صورت رایگان می توانید جهت حصول اطمینان از این لینک دریافت نمایید.

برای تهیه داده های بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ با متغیرهای خاص پروژه خود می توانید با ما تماس بگیرید.

لیست متغیرهای موجود در فایل

لیست داده‌های بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ به صورت ذیل می باشد:

جمع دارایی‌های جاری در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
خالص دارایی‌های ثابت در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
جمع کل دارایی‌ها در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
جمع کل بدهی‌ها در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
مالیات در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
مالیات بر درآمد پرداختی در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
قیمت پایانی در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
تعداد سهام در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
ارزش روز در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
ارزش بازار به میلیون در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
مجموع درصد سهامدران   عمده در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
مالبات قطعی در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
متغیرمستقل Dual در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
LoanPer وام اخذشده از سهامداردوگانه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
INVPERنسبت سهام سهامداردوگانه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
وام دهنده در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
EXPتخصص مالی در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
متخصص مالی در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
EXP در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
EQINC درامد سرمایه گذاری در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
MAJOR در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
MTB(فرصت های رشد) در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
SIZE در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
RD در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
CAPINT در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
LEV در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
ROA در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
Dual در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
Taxavoidance  1 در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
Taxavoidance  2 در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
LOANPER در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
INVPER در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
R & D در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
stock dividends در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰

متغیرهایی که در این فایل داده های آماده آماری آنها

داده های بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹

داده های بورس اوراق بهادار

داده های بورس اوراق بهادار تهران

اکثر ارائه کنندگان داده برای کسب سود بیشتر، متغیرها را به صورت جداگانه و برای شرکتهای بهم ریخته بفروش می رسانند. که این کار ضرر مالی و هزینه زمانی زیادی بر عهده پژوهشگر خواهد گذاشت. مزیت داده های ما برای داده‌های بورس اوراق بهادار تهران، یکدست بودن تمام متغیرها، برای کل شرکت ها در سالهای متوالی می باشد و شما نیازی به صرف زمان زیاد برای مرتب سازی داده متغیرهای متعدد و شرکتهای بهم ریخته ندارید.

داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۹۴ الی ٬۱۳۹۹ در قالب فایل اکسل٬ مناسب برای انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی رشته های حسابداری٬ مدیریت مالی و اقتصاد. فعالیت مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار و ثبت صورتهای مالی انتهای دوره آنها باعث ایجاد داده می شود. داده ها بعد از خلاصه سازی و پردازش قابلیت تبدیل به اطلاعات را دارند. ولی این فرآیندی زمان بر و مشمول هزینه می باشد.

پژوهشگران، دانشجویان و اساتید محترم میتوانند با استفاده از داده های بورس، پژوهش و تحقیق خود را با صرف انرژی و هزینه کمتر انجام دهند. داده‌های بورس اوراق بهادار تهران به صورت خام از سایتهای مرتبط با سازمان بورس قابل واکشی می باشد. اما جمع بندی این داده ها در یک فایل پروژه ای زمان بر می باشد. داده های داخل فایل ارائه شده به نسبت و شاخص های تیپ مالی تبدیل شده و به راحتی در دسترس شما می باشد و بعد از انتخاب متغیرهای تحقیق میتوانید آنها را مستقیما وارد نرم افزار های تحلیلی و آماری کرده و نتایج را به دست بیاورید.

نمونه فایل داده های شرکت های بورس اوراق بهادار را به صورت رایگان می توانید جهت حصول اطمینان از این لینک دریافت نمایید.

برای تهیه داده های بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ با متغیرهای خاص پروژه خود می توانید با ما تماس بگیرید.

لیست متغیرهای موجود در فایل

لیست داده‌های بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ به صورت ذیل می باشد:

دانلود متغیر جمع دارایی‌های جاری در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر خالص دارایی‌های ثابت در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر جمع کل دارایی‌ها در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر جمع کل بدهی‌ها در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر مالیات در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر مالیات بر درآمد پرداختی در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر قیمت پایانی در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر تعداد سهام در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ارزش روز در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ارزش بازار
 به میلیون در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر مجموع درصد سهامدران   عمده در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر مالبات قطعی در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر متغیرمستقل Dual در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر LoanPer وام اخذشده از سهامداردوگانه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر INVPERنسبت سهام سهامداردوگانه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر وام دهنده در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر EXPتخصص مالی در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر متخصص مالی در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر حق حسابرسی در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر بازدهی کل سال در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ۱ بازده ماه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ۲ بازده ماه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ۳ بازده ماه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ۴ بازده ماه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ۵ بازده ماه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ۶ بازده ماه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ۷ بازده ماه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ۸ بازده ماه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ۹ بازده ماه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ۱۰ بازده ماه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ۱۱ بازده ماه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ۱۲ بازده ماه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر EXPERT در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر MAJOR در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر MTB در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر SIZE در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر RD در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر CAPINT در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر LEV در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ROA در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Dual در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Taxavoidance  1 در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Taxavoidance  2 در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر LOANPER در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر INVPER در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Duality در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر LN Age در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Dividend در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Leverage در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Tobin’s Q در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر CAPEX در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر CF در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر NWC در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Size در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Sale.Gr در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Asset.Gr در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Cash در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Cash t-1 در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Cash flow در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر WC در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر R&D در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر Capext در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر SOA در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
دانلود متغیر ICFR در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹

متغیرهایی که در این فایل داده های آماده آماری آنها جمع آوری شده است و دریافت داده های بورس اوراق را در اختیار میگذارد، برای ۱۴۳ شرکت و هر سال در فایل اکسل، ارائه شده است.https://infoedu.ir/%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%db%b9%db%b4-%db%b9%db%b9/

داده های شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۹-۹۷

داده های بورس اوراق بهادار

داده های بورس اوراق بهادار تهران

اکثر ارائه کنندگان داده برای کسب سود بیشتر، متغیرها را به صورت جداگانه و برای شرکتهای بهم ریخته بفروش می رسانند. که این کار ضرر مالی و هزینه زمانی زیادی بر عهده پژوهشگر خواهد گذاشت. مزیت داده های ما، یکدست بودن تمام متغیرها، برای کل شرکت ها در سالهای متوالی می باشد و شما نیازی به صرف زمان زیاد برای مرتب سازی داده متغیرهای متعدد و شرکتهای بهم ریخته ندارید.

داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۹ الی ٬۹۷ در قالب فایل اکسل٬ مناسب برای انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی رشته های حسابداری٬ مدیریت مالی و اقتصاد. فعالیت مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار و ثبت صورتهای مالی انتهای دوره آنها باعث ایجاد داده می شود. داده ها بعد از خلاصه سازی و پردازش قابلیت تبدیل به اطلاعات را دارند. ولی این فرآیندی زمان بر و مشمول هزینه می باشد.

پژوهشگران، دانشجویان و اساتید محترم میتوانند با استفاده از داده های بورس، پژوهش و تحقیق خود را با صرف انرژی و هزینه کمتر انجام دهند. داده های شرکت های بورس اوراق بهادار تهران به صورت خام از سایتهای مرتبط با سازمان بورس قابل واکشی می باشد. اما جمع بندی این داده ها در یک فایل پروژه ای زمان بر می باشد. داده های داخل فایل ارائه شده به نسبت و شاخص های تیپ مالی تبدیل شده و به راحتی در دسترس شما می باشد و بعد از انتخاب متغیرهای تحقیق میتوانید آنها را مستقیما وارد نرم افزار های تحلیلی و آماری کرده و نتایج را به دست بیاورید.

داده های بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ در قالب فایل اکسل را از اینجا دانلود کنید.

نمونه فایل داده های شرکت های بورس اوراق بهادار را به صورت رایگان می توانید جهت حصول اطمینان از این لینک دریافت نمایید.

برای تهیه داده های بورس با متغیرهای خاص پروژه خود می توانید با ما تماس بگیرید.

لیست متغیرهای موجود در فایل

لیست موجود به صورت ذیل می باشد:

دانلود داده ‌های جمع کل دارایی های شرکتهای بورس در سال ها ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های جمع کل دارایی ها سال قبل بورس در سال قبل ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های جمع کل دارایی ها دو سال قبل بورس در سال قبل ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های جمع کل دارایی ها سه سال قبل بورس در سال قبل ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های جمع کل بدهی ها بورس در سال ها ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی بورس در سال مالی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های سود زیان ویژه قبل از کسر مالیات بورس در سال مالیات ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های سود زیان ویژه قبل از کسر مالیات سال قبل بورس در سال قبل ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های سود زیان ویژه قبل از کسر مالیات دو سال قبل بورس در سال قبل ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های سود زیان ویژه قبل از کسر مالیات سه سال قبل بورس در سال قبل ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های مالیات بورس در سال مالیات ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های سود زیان ویژه پس از کسر مالیات بورس در سال مالیات ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های وجه نقد عملیاتی بورس در سال عملیاتی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های سود سهام پرداختی بورس در سال پرداختی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری بورس در سال گذاری ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های قیمت پایانی بورس در سال پایانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های تعداد سهام بورس در سال سهام ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های ارزش روز بورس در سال روز ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های ارزش بازار به میلیون بورس در سال میلیون ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های کدصنعت بورس در سال کدصنعت ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های هزینه استهلاک بورس در سال استهلاک ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های مبلغ فروش صادراتی بورس در سال صادراتی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های سود تقسیمی DPS بورس در سال DPS 1389 تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های تخصصMBA مدیر مالی ارشد بورس در سال ارشد ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های جنسیت مدیر ارشد مالی بورس در سال مالی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های تخصص حسابداری مدیر مالی ارشد بورس در سال ارشد ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های مالکیت مدیر ارشد مالی بورس در سال مالی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دانلود داده ‌های تخصصCPA مدیر ارشد مالی بورس در سال مالی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷

متغیرهایی که در این فایل داده های آماده آماری آنها جمع آوری شده است و دریافت داده های بورس اوراق را در اختیار میگذارد، برای ۱۴۳ شرکت و هر سال در فایل اکسل، ارائه شده است که  عبارتند از:

برای شرکت – سال – صنعت متغیرهای

کد شرکت
سال
شرکت
صنعت
نماد
جمع کل دارایی‌ها
جمع کل دارایی‌ها سال قبل
جمع کل دارایی‌ها دو سال قبل
جمع کل دارایی‌ها سه سال قبل
جمع کل بدهی‌ها
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی
سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات
سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات سال قبل
سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات دو سال قبل
سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات سه سال قبل
مالیات
سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات
وجه نقد عملیاتی
سود سهام پرداختی
جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
قیمت پایانی
تعداد سهام
ارزش روز
ارزش بازار به میلیون
کدصنعت
هزینه استهلاک 
مبلغ فروش صادراتی 
سود تقسیمی DPS
تخصصMBA مدیر مالی ارشد 
جنسیت مدیر ارشد مالی 
تخصص حسابداری مدیر مالی ارشد 
مالکیت مدیر ارشد مالی 
تخصصCPA مدیر ارشد مالی 
در صورت نیاز به داده های سال های قبل اینجا کلیک کنید.

تحلیل آماری

تحلیل آماری استفاده از داده‌های آماری شامل متغیرها و وقایع برای تعیین روابط احتمالی یا آماری به روش کمی است.

مشاوره در زمینه تحلیل آماری افتخار ماست.
بهترین مشاوره تجزیه و تحلیل آماری افتخار ماست.

تعریف تجزیه و تحلیل آماری چیست؟

تجزیه و تحلیل آماری به روش‌های زیادی انجام می‌شود. مانند معادله‌های رگرسیونی، مقایسه میانگین، محاسبه همبستگی، تحلیل نسبت و غیره. هدف از این روش‌ها انجام کمی، یا ریاضی، داده برای تعیین همبستگی بین یک یا چند متغیر و یا پیش‌بینی احتمال رخداد آینده در وضعیت‌های مشابه است.

تحلیل آماری اغلب در کسب‌ و کار برای ارزیابی شرکت و در بسیاری از تصمیم‌های تجاری مانند نگهداری و ارزیابی سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوسان سهام حوزه‌ای است که در آن شرکت‌ها مرتباً از این تحلیل های آماری برای استخراج نتایج استفاده می‌کنند. شرکت‌ها همچنین این داده‌ها را در طول فرآیند مدیریت ریسک می‌کنند، تا احتمال وقوع یک ریسک مشخص توسط یک شرکت را ارزیابی کرده و میزان ریسک آن قابل قبول باشد. شرکت‌ها همچنین از معادله‌های رگرسیونی استفاده می‌کنند تا برخی از فرضیه‌های کلی خود را در مورد تاثیر یک عامل خاص بر دارایی‌های آن‌ها یا قیمت بازار سهام مورد آزمایش قرار دهند.

اگر متخصص نیستم برای تحلیل آماری چه راهی وجود دارد؟

در صورتی که فرصت و یا تخصص انجام تحلیل آماری را نداشته باشیم، می توانیم از روش واگذاری پروژه و اخذ مشاوره از متخصصین ما هدف خود را محقق نمایید. در این ارتباط چه در زمینه پژوهشهای سازمانی و شرکتی و چه در تحقیقات دانشجویان و دانش پژوهان این شرکت آمادگی دارد تا آنچه در طی سالها تجربه به دست آورده است، در اختیار هموطنان عزیز قرار دهد. امیدواریم تا در این امید همراه همه ما باشد.

داده های بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ تا ۹۵

داده های بورس اوراق بهادار تهران

داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۸ الی ٬۹۵ در قالب فایل اکسل٬ مناسب برای انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی رشته های حسابداری٬ مدیریت مالی و اقتصاد. فعالیت مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار و ثبت صورتهای مالی انتهای دوره آنها باعث ایجاد داده می شود. داده ها بعد از خلاصه سازی و پردازش قابلیت تبدیل به اطلاعات را دارند. ولی این فرآیندی زمان بر و مشمول هزینه می باشد.

داده های شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۸-۹۶

داده های شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۹-۹۷

لیست متغیرها

متغیرهایی که در این فایل داده های آماده آماری آنها جمع آوری شده است و دریافت داده های بورس اوراق را در اختیار میگذارد، برای ۱۳۳ شرکت و هر سال ارائه شده است که  عبارتند از:

برای شرکت – سال – صنعت متغیرهای

شرکتارزش روزFL
سالارزش بازار به میلیونROA
صنعتتاریخ تاسیس  سالR&D
وجوه نقد و موجودی‌های نزد بانک‌هاسود و زیان انباشتهFI
خالص دارایی‌های ثابتجمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالیEMP
جمع کل دارایی‌هاقیمت ابتدای دورهINTANG
جمع کل بدهی‌هاسود تقسیمی سال قبلΔ NOL
فروش% بازدهیNOL
فروش سال قبلدرصد سهام نزد تامین اجتماعیΔSLAE
بهای تمام شده کالای فروش رفتهدرصد سهام نزد صندوق بازنشستگیPROFIT
سود ناویژهدرصد سهام نزد صندوقها (بجز صندوق بازنشستگی کشوری)Lev
هزینه‌های عمومی و اداریدرصد سهام نزد دولتMTB
خالص درآمدها و هزینه‌های عملیاتیدرصد سهام نزد شرکتهای سرمایه گذاریSize
هزینه‌های مالیدرصد سهام نزد بیمه ایران و مرکزیCASH
سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیاتدرصد سهام شرکتهای بیمه و بانکها (بجز بیمه ایران و مرکزی)OCF
قیمت پایانیرتبه افشاءINVCF
   

داده کاوی نوین و کاربردی

داده کاوی چیست؟

داده کاوی یک فن‌آوری امیدبخش و نسبتا جدید است. داده کاوی به عنوان فرآیندی برای کشف دانش ارزشمند پنهان از طریق تجزیه و تحلیل مقادیر زیاد داده‌ها تعریف می‌شود، که در پایگاه‌های داده یا انبار داده، با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی مختلف مانند یادگیری ماشین، هوش مصنوعی (AI)و اماری مورد استفاده قرار می‌گیرد. بسیاری از سازمان‌ها در صنایع مختلف از مزایای استخراج داده از قبیل تولید، بازاریابی، شیمیایی، هوافضا و غیره استفاده می‌کنند تا بهره‌وری کسب‌وکار خود را افزایش دهند. بنابراین، نیاز به فرآیند استخراج داده استاندارد به طور چشمگیری افزایش یافت. یک فرآیند داده کاوی باید قابل‌اطمینان باشد و باید توسط افراد تجاری با دانش کم و یا بدون دانش پیش‌زمینه معدن‌کاری داده‌ها تکرار شود. در نتیجه، در سال ۱۹۹۰، یک فرآیند استاندارد برای استخراج داده (crisp – DM)اولین بار پس از عبور از چندین کارگاه علمی و مشارکت بیش از ۳۰۰ سازمان منتشر شد.

جزئیات یک فرآیند داده کاوی CRISP

فرآیند استاندارد صنعتی برای داده کاوی (crisp – DM)متشکل از شش فاز است که به عنوان یک فرآیند چرخه‌ای به عنوان شکل زیر در نظر گرفته می‌شود:

درک کسب‌وکار

اول، لازم است اهداف تجاری را به روشنی درک کرده و نیازها و نیازهای کسب‌وکار را مشخص کنید.

سپس، ما باید وضعیت فعلی را با یافتن منابع، فرضیات، محدودیت‌ها و عوامل مهم دیگر ارزیابی کنیم که باید در نظر گرفته شوند.

سپس، از اهداف تجاری و شرایط فعلی، ما باید اهداف داده کاوی را برای رسیدن به اهداف کسب‌وکار در موقعیت فعلی ایجاد کنیم. در نهایت، یک برنامه داده کاوی خوب باید برای رسیدن به اهداف تجاری و هم داده کاوی ایجاد شود. برنامه باید تا آنجا که ممکن است دقیق باشد.

درک داده‌ها

 اول، مرحله درک داده‌ها با مجموعه داده‌های اولیه شروع می‌شود، که ما از منابع داده‌های موجود جمع‌آوری می‌کنیم تا به ما کمک کند با داده‌ها آشنا شویم. برخی فعالیت‌های مهم باید شامل بار داده و یکپارچه‌سازی داده‌ها باشد تا جمع‌آوری داده‌ها با موفقیت انجام شود.

سپس، ویژگی‌های “ناخالص” یا “سطح” داده‌های بدست‌آمده باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد و گزارش شود.

سپس، داده‌ها باید با پرداختن به سوالات استخراج داده مورد بررسی قرار گیرند، که می توان آن‌ها را با استفاده از پرس و جو، گزارش دهی و تجسم سازی مورد بررسی قرار داد. در نهایت، کیفیت داده‌ها باید با پاسخ دادن به برخی سوالات مهم مانند ” آیا داده‌های بدست‌آمده کامل هستند؟ آیا هیچ مقدار از داده‌های بدست‌آمده موجود در داده‌های بدست‌آمده وجود ندارد؟ ”

آماده‌سازی داده

آماده‌سازی داده‌ها معمولا حدود ۹۰ % زمان پروژه را مصرف می‌کند. نتیجه فاز آماده‌سازی داده‌ها، مجموعه داده نهایی است. هنگامی که منابع داده موجود شناسایی شدند، باید انتخاب، تمیز، ساخته و فرمت شده در فرم مورد نظر انتخاب شوند. عملیات اکتشاف داده‌ها در یک عمق بزرگ‌تر ممکن است در طول این مرحله انجام شود تا به الگوها براساس درک کسب‌وکار توجه شود.

مدلسازی

اول، تکنیک‌های مدل‌سازی باید برای استفاده برای مجموعه داده آماده انتخاب شوند.

سپس، سناریوی تست باید برای اعتبار سنجی کیفیت و اعتبار مدل تولید شود.

سپس یک یا چند مدل با اجرای ابزار مدل‌سازی بر روی مجموعه داده آماده ایجاد می‌شوند. در نهایت، مدل‌ها باید با دقت مورد ارزیابی قرار گیرند تا مطمین شوند که مدل‌های ایجاد شده، ابتکارات کسب‌وکار را برآورده می‌کنند.

ارزیابی

در مرحله ارزیابی، نتایج مدل باید در مرحله اهداف کسب‌وکار در مرحله اول ارزیابی شوند. در این مرحله، الزامات کسب‌وکار جدید ممکن است به دلیل الگوهای جدیدی که در نتایج مدل یا از عوامل دیگر کشف شده‌اند، افزایش یابد. کسب درک کسب‌وکار یک فرآیند تکرارشونده در داده کاوی است. تصمیم نهایی یا نرفتن باید در این مرحله برای حرکت به مرحله آماده‌سازی اتخاذ شود.

استقرار

دانش یا اطلاعات، که ما از طریق فرآیند داده کاوی به دست می‌آوریم، باید به گونه‌ای ارائه شود که سهامداران بتوانند آن را زمانی که می‌خواهند از آن استفاده کنند. براساس الزامات کسب‌وکار، مرحله آماده‌سازی می‌تواند به سادگی ایجاد یک گزارش یا پیچیدگی به عنوان فرآیند استخراج داده تکراری در سراسر سازمان باشد. در مرحله آماده‌سازی، برنامه‌های استقرار، نگهداری و نظارت باید برای اجرا و نیز پشتیبانی آینده ایجاد شوند. از نقطه‌نظر پروژه، گزارش نهایی پروژه باید تجربیات پروژه را خلاصه کرده و پروژه را بازبینی کند تا ببیند نیاز به بهبود درس‌های آموخته‌شده را دارد. CRISP-DM یک چارچوب یکپارچه برای مستندسازی و دستورالعمل‌های تجربه ارائه می‌دهد. علاوه بر این، DM ها می‌توانند در صنایع مختلف با انواع مختلف داده اعمال شود.

برای سفارش دوره آموزشی با ما تماس بگیرید.http://infoedu.ir/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/

رگرسیون ساده چیست؟

رگرسیون ساده برای آزمون رابطه بین یک متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل به کار می رود.

بعد از تعیین و تبیین یک رابطه، مدل رگرسیون به دست آمده می تواند، بعد از مشخص شدن مقادیر متغیرهای مستقل به پیش بینی متغیرهای مستقل بپردازد.

همه ما رگرسیون را در زندگی روزمره بکار می بریم. یک مادر می داند که رژیم شیرین باعث افزایش سطح کالری و انرژی کودکانش خواهد شد. هوشیاری و سرجالی به هنگام بیدار شدن صبحگاهی به ساعت خواب افراد بستگی دارد. این رابطه سنجی ها می تواند از طریق توسعه یک مدل ریاضی به دقت و پیش بینی دقیقتر کمک کند.

به طور مثال فرض کنید که داروسازی می خواهد بداند برای وزن های مختلف بدن انسان(متغیر مستقل) چه میزان دارو متغیر(متغیر وابسته) تجویز کند. هدف از اجرای رگرسیون در اینجا پیدا کردن فرمولی است که رابطه این متغیر را تعیین کند. بعد از پیدا کردن این فرمول ها می توانیم برای وزن های مختلف دوز دارو را تجویز کنیم.

داده های شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۸-۹۶

داده های بورس اوراق بهادار

توجه فرمایید:

اکثر ارائه کنندگان داده برای کسب سود بیشتر، متغیرها را به صورت جداگانه و برای شرکتهای بهم ریخته، بفروش می رسانند. که این کار ضرر مالی و هزینه زمانی زیادی بر عهده پژوهشگر خواهد گذاشت. مزیت داده های ما، یکدست بودن تمام متغیرها برای کل شرکت ها در سالهای متوالی می باشد و شما نیازی به صرف زمان زیاد برای مرتب سازی داده در متغیرهای متعدد و شرکتهای بهم ریخته ندارید.

داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۸ الی ٬۹۶ در قالب فایل اکسل٬ مناسب برای انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی رشته های حسابداری٬ مدیریت مالی و اقتصاد. فعالیت مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار و ثبت صورتهای مالی انتهای دوره آنها باعث ایجاد داده می شود. داده ها بعد از خلاصه سازی و پردازش قابلیت تبدیل به اطلاعات را دارند. ولی این فرآیندی زمان بر و مشمول هزینه می باشد.

پژوهشگران، دانشجویان و اساتید محترم میتوانند با استفاده از داده های بورس، پژوهش و تحقیق خود را با صرف انرژی و هزینه کمتر انجام دهند. داده های شرکت های بورس اوراق بهادار تهران به صورت خام از سایتهای مرتبط با سازمان بورس قابل واکشی می باشد. اما جمع بندی این داده ها در یک فایل پروژه ای زمان بر می باشد. داده های داخل فایل ارائه شده به نسبت و شاخص های تیپ مالی تبدیل شده و به راحتی در دسترس شما می باشد و بعد از انتخاب متغیرهای تحقیق میتوانید آنها را مستقیما وارد نرم افزار های تحلیلی و آماری کرده و نتایج را به دست بیاورید.

داده های شرکتهای بورس اوراق بهادار از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ را از اینجا دانلود کنید.

نمونه فایل داده های شرکت های بورس اوراق بهادار را به صورت رایگان می توانید جهت حصول اطمینان از این لینک دریافت نمایید.

برای تهیه داده های بورس با متغیرهای خاص پروژه خود می توانید با ما تماس بگیرید.

لیست متغیرهای موجود در فایل

لیست موجود به صورت ذیل می باشد:

دانلود داده های مالی حسابها و اسناد پرداختنی تجاری سال گذشته در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی جمع دارایی‌های جاری در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی هزینه استهلاک  در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی جمع کل دارایی‌ها سالا گذشته در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی وجه نقد عملیاتی در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی موجودی مواد و کالا در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی خالص دارایی‌های ثابت در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی جمع بدهی‌های جاری در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی فروش سال گذشته در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی سود تقسیمی سال گذشته در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی ارزش بازار به میلیون در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات سال گذشته در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی هزینه عملیاتی در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی جمع کل دارایی‌ها در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی مالیات بر درآمد پرداختی در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی جمع کل بدهی‌ها در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی سود تقسیمی در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی حسابها و اسناد پرداختنی تجاری در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی % بازدهی در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی تعداد کارکنان در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی وجوه نقد و موجودی‌های نزد بانک‌ها در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی ارزش روز در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی موجودی مواد و کالا سال گذشته در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی تعداد سهام در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی تاریخ تاسیس فقط سال  در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی قیمت پایانی در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی موجودی مواد و کالا سال قبل در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی جمع کل دارایی‌ها سال قبل در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی بدهی‌های غیر جاری در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی فروش در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی فروش سال قبل در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی بهای تمام شده کالای فروش رفته در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی هزینه‌های عمومی و اداری در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی مالیات در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی درصد سهام نزد تامین اجتماعی  در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی درصد سهام نزد صندوق بازنشستگی  در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی درصد سهام نزد صندوقها (بجز صندوق بازنشستگی کشوری) در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی درصد سهام نزد دولت  در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی درصد سهام نزد شرکتهای سرمایه گذاری ۱۳۹۳ در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی درصد سهام نزد بیمه ایران و مرکزی  در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی درصد سهام شرکتهای بیمه و بانکها (بجز بیمه ایران و مرکزی)  در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی نرخ قانونی مالیات در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

دانلود داده های مالی نرخ واقعی مالیات در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

متغیرهایی که در این فایل داده های آماده آماری آنها جمع آوری شده است و دریافت داده های بورس اوراق را در اختیار میگذارد، برای ۱۳۳ شرکت و هر سال ارائه شده است که  عبارتند از:

برای شرکت – سال – صنعت متغیرهای

سال هزینه عملیاتی تعداد سهام درصد سهام نزد صندوقها (بجز صندوق بازنشستگی کشوری)
شرکت سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات تاریخ تاسیس فقط سال درصد سهام نزد دولت
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری سال گذشته جمع کل دارایی‌ها قیمت پایانی درصد سهام نزد شرکتهای سرمایه گذاری ۱۳۹۳
جمع دارایی‌های جاری جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی موجودی مواد و کالا سال قبل درصد سهام نزد بیمه ایران و مرکزی
هزینه استهلاک سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات جمع کل دارایی‌ها سال قبل درصد سهام شرکتهای بیمه و بانکها (بجز بیمه ایران و مرکزی)
جمع کل دارایی‌ها سالا گذشته مالیات بر درآمد پرداختی بدهی‌های غیر جاری نرخ قانونی مالیات
وجه نقد عملیاتی جمع کل بدهی‌ها فروش نرخ واقعی مالیات
موجودی مواد و کالا سود تقسیمی فروش سال قبل
خالص دارایی‌های ثابت حسابها و اسناد پرداختنی تجاری بهای تمام شده کالای فروش رفته
جمع بدهی‌های جاری درصد بازدهی هزینه‌های عمومی و اداری
فروش سال گذشته تعداد کارکنان مالیات
سود تقسیمی سال گذشته وجوه نقد و موجودی‌های نزد بانک‌ها جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
ارزش بازار
به میلیون
ارزش روز درصد سهام نزد تامین اجتماعی
سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات سال گذشته موجودی مواد و کالا سال گذشته درصد سهام نزد صندوق بازنشستگی

امتحانات هواپیمایی کشوری

بوکلت های جدید B1 و B2 امتحانات هواپیمایی کشوری

این مجموعه سوالات مربوط به آزمون های سازمان هواپیمایی کشوری می باشد که در رشته اویونیک و تعمیر و نگهداری برگزار می گردد. فارغ التحصیلان پس از اخذ مدرک باید در این آزمون شرکت کنند و بعد از دریافت  مدرک B1 و B2 می توانند در ایرلاین ها استخدام شوند. این آزمون ها برگرفته از سوالاتی می باشد که در یک مجموعه کامل گردآوری شده است. ماژولهای ۱ تا ۱۰ بین دو رشته مشترک می باشد و ماژول ۱۱ و ۱۵ اختصاصی رشته تعمیر و نگهداری برای آزمون B1 و ماژول های ۱۳ و ۱۴ اختصاصی رشته اویونیک جهت آزمون B2 آماده گردیده است، که در ضمیمه قسمتی  از ماژول یک به عنوان نمونه قرار داده شده است.

ماژول های این مجموعه به شرح ذیل می باشد:

B1 & B2 Module 01 – Mathematics
B1 & B2 Module 02 – Physics
B1 & B2 Module 03 – Electrical Fundamental
B1 & B2 Module 04 – Electronic Fundamental
B1 & B2 Module 05 – Digital Techniques
B1 & B2 Module 06 – Material
B1 & B2 Module 07 – Maintenance Practice
B1 & B2 Module 08 – Basic Aerodynamics
B1 & B2 Module 09 – Human Factors
B1 & B2 Module 10 – Aviation Legislation
B1 Module 11 – Aero plane Aerodynamics, Structures & System
B2 Module 13 – Aerodynamics, Structures & System
B2 Module 14 – Propulsion
B1 Module 15 – Gas Turbine Engine

 

قیمت :

دروه کامل B1 = ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

دوره کامل B2 = در حال آماده سازی ماژول ۱۳

ماژول های ۱ تا ۱۰ = ۷۰۰٫۰۰۰ ریال

فایل نمونه را از اینجا دانلود کنید.

پانل دیتا چیست؟

Statistics

جهت انجام تجزیه و تحلیل مدل های پانل دیتا با ما تماس بگیرید.

نویسنده: عبدالرسول خان احمدی

قبل از معرفی مدل های پانل دیتا لازم است ماهیت این داده ها و چرایی و چگونی به وجود امدن انها را بررسی کنیم.

ماهیت پنل دیتا:

ما همواره در بررسی های خود با دو ساختار مجزای آزمایش روبرو بوده ایم:

 • قصد داریم مدلی برای داده های خود در یک زمان خاص برازش دهیم.
  به عنوان مثال فرض کنید می خواهیم یک تابع تولید ساده را برآورد کنیم. تولید تابعی از موجودی سرمایه، نیروی کار و مهارت های مدیریتی است. اگر تولید بنگاه ها را بر روی موجودی سرمایه و تیروی کار در یک زمان رگرس کنیم تورش ایجاد می شود. زیرا یک متغیر مهم یعنی مهارت مدیریتی از مدل حذف شده است. برای رفع این مشکل بهتر است که میزان تولید طی چند سال را برای این بنگاه ها رگرس کنیم.
  در این حالت ما با داده های پانل کار می کنیم. یعنی برای هر بنگاه میزان تولید، موجودی سرمایه و نیروی کار را در طی زمان به دست می آوریم و تلفیقی، ترکیبی از بنگاه ها (مقاطع) و سری زمانی داریم. به این داده های ترکیبیپانل دیتا، داده های ترکیبی، داده های آمیخته گفته می شود.
 • قصد داریم مدلی برای داده های خود در طی زمان بدست آوریم.
  به عنوان مثال فرض کنید قصد داریم روند تولید، صادرات، نرخ تورم یا … را برای یک کشور، بنگاه، شرکت به دست آوریم. همچینین پیش بینی هایی در مورد آینده انجام دهیم؛ ولی به دلایل متعدد از قبیل نبود داده های کافی نتوانیم از مدل سری های زمانی استفاده کنیم. در این حالت برای از بین بردن مشکل کمبود داده از کشورها، بنگاه ها، شرکت ها (مقاطع مختلف) در تحلیل خود استفاده می کنیم؛ به داده های حاصل پانل دیتا، داده های ترکیبی، داده های آمیخته گفته می شود.

همان گونه که مشخص است، پس از ترکیب ما می توانیم از هر دو روش برای برآورد استفاده نماییم. بنابراین با این مجموعه داده ها می توان اثراتی را شناسایی یا اندازه گیری کرد که در داده های مقطعی محض یا سری زمانی خالص قابل شناسایی نیست.

نکته قابل تامل در داده های پانل این است که ما نه تنها می توانیم اثرات ثابت و تصادفی را برای مقاطع مختلف بررسی کرده و مدل را برازش دهیم. بلکه می توان اثرات ثابت و تصادفی را برای زمان های گوناگون نیز بررسی و زمان را به عنوان یک عامل تعیین کننده در نظر گرفت.

مزایای مدل های پانل دیتا:

با توجه به توضیحات قسمت قبل می توان مزایای زیر را برای مدل های پانل معرفی کرد:

 1. تعداد مشاهدات و داده ها زیاد بوده و اعتماد به برآوردها بیشتر است.
 2. به محققان اجازه می دهد مدل های پیشرفته تری را تبیین کرده و آزمون کنند.
 3. با این مجموعه داده ها می توان اثراتی را شناسایی یا اندازه گیری کرد که در داده های مقطعی محض یا سری زمانی خالص قابل شناسایی نیست.
 4. استفاده از داده های پانل تورش برآورد را از بین برده یا کم می کند.