تحلیل آماری

تحلیل آماری استفاده از داده‌های آماری شامل متغیرها و وقایع برای تعیین روابط احتمالی یا آماری به روش کمی است.

مشاوره در زمینه تحلیل آماری افتخار ماست.
بهترین مشاوره تجزیه و تحلیل آماری افتخار ماست.

تعریف تجزیه و تحلیل آماری چیست؟

تجزیه و تحلیل آماری به روش‌های زیادی انجام می‌شود. مانند معادله‌های رگرسیونی، مقایسه میانگین، محاسبه همبستگی، تحلیل نسبت و غیره. هدف از این روش‌ها انجام کمی، یا ریاضی، داده برای تعیین همبستگی بین یک یا چند متغیر و یا پیش‌بینی احتمال رخداد آینده در وضعیت‌های مشابه است.

تحلیل آماری اغلب در کسب‌ و کار برای ارزیابی شرکت و در بسیاری از تصمیم‌های تجاری مانند نگهداری و ارزیابی سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوسان سهام حوزه‌ای است که در آن شرکت‌ها مرتباً از این تحلیل های آماری برای استخراج نتایج استفاده می‌کنند. شرکت‌ها همچنین این داده‌ها را در طول فرآیند مدیریت ریسک می‌کنند، تا احتمال وقوع یک ریسک مشخص توسط یک شرکت را ارزیابی کرده و میزان ریسک آن قابل قبول باشد. شرکت‌ها همچنین از معادله‌های رگرسیونی استفاده می‌کنند تا برخی از فرضیه‌های کلی خود را در مورد تاثیر یک عامل خاص بر دارایی‌های آن‌ها یا قیمت بازار سهام مورد آزمایش قرار دهند.

اگر متخصص نیستم برای تحلیل آماری چه راهی وجود دارد؟

در صورتی که فرصت و یا تخصص انجام تحلیل آماری را نداشته باشیم، می توانیم از روش واگذاری پروژه و اخذ مشاوره از متخصصین ما هدف خود را محقق نمایید. در این ارتباط چه در زمینه پژوهشهای سازمانی و شرکتی و چه در تحقیقات دانشجویان و دانش پژوهان این شرکت آمادگی دارد تا آنچه در طی سالها تجربه به دست آورده است، در اختیار هموطنان عزیز قرار دهد. امیدواریم تا در این امید همراه همه ما باشد.

داده های بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ تا ۹۵

داده های بورس اوراق بهادار تهران

داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۸ الی ٬۹۵ در قالب فایل اکسل٬ مناسب برای انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی رشته های حسابداری٬ مدیریت مالی و اقتصاد. فعالیت مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار و ثبت صورتهای مالی انتهای دوره آنها باعث ایجاد داده می شود. داده ها بعد از خلاصه سازی و پردازش قابلیت تبدیل به اطلاعات را دارند. ولی این فرآیندی زمان بر و مشمول هزینه می باشد.

داده های شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۸-۹۶

داده های شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۹-۹۷

لیست متغیرها

متغیرهایی که در این فایل داده های آماده آماری آنها جمع آوری شده است و دریافت داده های بورس اوراق را در اختیار میگذارد، برای ۱۳۳ شرکت و هر سال ارائه شده است که  عبارتند از:

برای شرکت – سال – صنعت متغیرهای

شرکتارزش روزFL
سالارزش بازار به میلیونROA
صنعتتاریخ تاسیس  سالR&D
وجوه نقد و موجودی‌های نزد بانک‌هاسود و زیان انباشتهFI
خالص دارایی‌های ثابتجمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالیEMP
جمع کل دارایی‌هاقیمت ابتدای دورهINTANG
جمع کل بدهی‌هاسود تقسیمی سال قبلΔ NOL
فروش% بازدهیNOL
فروش سال قبلدرصد سهام نزد تامین اجتماعیΔSLAE
بهای تمام شده کالای فروش رفتهدرصد سهام نزد صندوق بازنشستگیPROFIT
سود ناویژهدرصد سهام نزد صندوقها (بجز صندوق بازنشستگی کشوری)Lev
هزینه‌های عمومی و اداریدرصد سهام نزد دولتMTB
خالص درآمدها و هزینه‌های عملیاتیدرصد سهام نزد شرکتهای سرمایه گذاریSize
هزینه‌های مالیدرصد سهام نزد بیمه ایران و مرکزیCASH
سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیاتدرصد سهام شرکتهای بیمه و بانکها (بجز بیمه ایران و مرکزی)OCF
قیمت پایانیرتبه افشاءINVCF